Tin trong danh mục

Đà Nẵng

Đồi núi Đà Nẵng bị băm nát

Ruộng vườn phải bỏ hoang do bị bồi lấp, không có nước tưới, nhưng người dân phản ánh thì các chủ mỏ khoáng sản nói là do thiên tai, thời tiết, chứ họ không đổ đất, đá xuống ruộng nên…

Xem thêm